Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Unit Protokol & Perhubungan Awam Negeri
 

 
Unit Protokol dan Perhubungan Awam Negeri

NamaHubungi
YBhg. Dato Haji Khir bin Haji Busrah
Pengarah
khirb@sarawak.gov.my
082-319020/2048
082-311094/443532
Regina Sari
Setiausaha Pejabat
reginas1@sarawak.gov.my
082-319020
082-311094
Clinton anak Jackie
PKB
clintonj@sarawak.gov.my
082-311094
Khalid bin Rambili
PKB
khalidr@sarawak.gov.my
082-311094
Abdul Yaman bin Zinal
PKB
yamanz@sarawak.gov.my
082-311094
Salleh bin Mat
PKB
sallehm@sarawak.gov.my
082-311094
Saperi bin Usop
PKB
saperiu@sarawak.gov.my
082-311094

Seksyen Perhubungan Awam

NamaHubungi
Samuel Simon
Ketua Penolong Pengarah
samuel.s@sarawak.gov.my
082-441959
082-311094
Joachim Paggang Jabong
Penolong Pengarah (CIO)
joachipj@sarawak.gov.my
082-319053
082 - 311094
Azira Suziyati binti Maliki
Penolong Pengarah
azirasm@sarawak.gov.my
082 - 441823
082-311094
Rino bin Musino
Penolong Pegawai Tadbir
rinom@sarawak.gov.my
082-319050
082-311094
Azahan bin Rosli
Pembantu Tadbir
azahanr@sarawak.gov.my
082-319090
082-311094
Norazah binti Mohammad
Penolong Pegawai Tadbir
norazahm@sarawak.gov.my
082-311094
Jennyvee Jenai anak Liom
Penolong Pengarah
jennyvee@sarawak.gov.my
082-312007
082-311094/443532

Seksyen Protokol dan Pengurusan Acara

NamaHubungi
Hamdan bin Haji Sharbini
Ketua Penolong Pengarah
hamdans2@sarawak.gov.my
082-446981 / 082-319018
082 - 311094
Caroline Chen
Ketua Penolong Pengarah
carolcty@sarawak.gov.my
082-311093
082- 311094
Wan Mazehi bin Wan Akil
Penolong Pengarah
wanmwa@sarawak.gov.my
082-440520
082 - 311094
Senorita Manggi
Pembantu Tadbir
senoritm@sarawak.gov.my
082-319067
082 - 311094
Razuan bin Jily
Pembantu Tadbir
razuanj@sarawak.gov.my
082-319057
082-311094
Amil Enn
Pembantu Tadbir
amil.enn@sarawak.gov.my
082-319040
082 - 311094
Fatimah binti Daud
Penolong Pegawai Tadbir
fatimahad@sarawak.gov.my
082-319084
082-311094
Saffika Kueh
Penolong Pengarah
saffikak@sarawak.gov.my
082-311042
082-311094
Haji Mohd. Salleh bin Haji Sani
Penolong Pengarah
sallehs@sarawak.gov.my
082-319059/447959/2091
082-311094
Zarina binti Sirat
Penong Pegawai Tadbir
zarinasi@sarawak.gov.my
082-319035/2063
082-311094
Senorita Manggi
Pembantu Tadbir (P/O)
senoritm@sarawak.gov.my
082-442959/319067/2099
082-311094
Hairuni binti Haji Aliman
Pembantu Tadbir (P/O)
hairunia@sarawak.gov.my
082-319054/2086
082-311094
Foo Amet
Pembantu Tadbir (P/O)
fooa@sarawak.gov.my
082-319055/2087
082-311094
Zaidi bin Haji Ismail
Pem. Operasi
zaidii@sarawak.gov.my
082-319052/2084
082-311094

Seksyen Urusan Pejabat

NamaHubungi
Zalinawati binti Toji
Penolong Pengarah
zalinawt@sarawak.gov.my
082-319041
082-311094
Kamaludin bin Haji Busrah
Penolong Pengarah
kamaludb@sarawak.gov.my
082-319082
082-311094
Noor Shamiza binti Samsudin
Penolong Pengarah
noorsha@sarawak.gov.my
082 - 319090
082 - 311094
Shirley Lai Hiong Ling
Penolong Pegawai Tadbir
shirllhl@sarawak.gov.my
082-319139
082-311094
Rozana binti Hasbi
Pembantu Tadbir
rozanabh@sarawak.gov.my
082-319091
082-311094
Ini bin Mat
Pembantu Operasi
inim@sarawak.gov.my
082-319042
082-311094
Caroline John Sikie
Penolong Pengarah
carolinejs@sarawak.gov.my
082-311152
082-311094
Zurazlina binti Ehsan
Penong Pegawai Tadbir
zurazlie@sarawak.gov.my
082-319042/2070
082-311094
Zalina binti Abdul Rahman
Pembantu Tadbir (P/O)
zalinaar@sarawak.gov.my
082-319085/2843
082-311094
Rozana binti Hasbi
Pembantu Tadbir (P/O)
rozanabh@sarawak.gov.my
082-319091/2857
082-311094
Haji Rakawi bin Ibrahim
Penong Pegawai Tadbir
rakawii@sarawak.gov.my
082-440717/313995/2259
082-311094